شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
قوانین و مقررات اداری

منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت

این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده است . با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند . خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می دانم :

الف – اصول حاکم بر منشور

1- اصل برابری : همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچگونه تبعیض رفتار نماید .

2- اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری : همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

3- اصل شهروند مداری ( مردم مداری ) : هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدم کارمندان ، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است کارمندان باید در گفتار و کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم » را متجلی سازند . کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند .

4- اصل احترام و اعتماد : کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها ، زیردستان ، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند ، به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و برمبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند .

5- اصل شفافیت : کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد ) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند . این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیند های سازمانی مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد .

6- اصل پاسخگویی : سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند . کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و درمورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند .

7- اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی : کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند . اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند .

8- اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق اتجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند .

9- اصل به کارگیری مهارت و تخصص : کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کار گیرند .

ب – مفاد منشور

1- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی :

1-1 : به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم .

1-2 : در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

1-3 : سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم .

1-4 : به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .

1-5 : برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم .

1-6 : از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم .

1-7 : در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد .

1-8 : روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم .

1-9 : همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند توجه کامل داشته و او را ناظر براعمال و کردار خویش بدانیم .

2- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران :

2-1 : مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند . تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم .

2-2 : به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چار چوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم .

2-3 : در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم .

2-4 : خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم .

2-5 : به ارباب رجوع احترام گذاشته و دراستقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .

2-6 : به نظرات ، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم .

2-7 : به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم .

2-8 : سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .

2-9 : روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم .

2-10 : روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .

2-11 : دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم .

2-12 : تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم .

اینجانب موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و آنها را قبول می نمایم و تمامی تلاش و توان خود را برای برآورده کردن آنها به کار خواهم برد . توفیق در عمل به این منشور را از خداوند متعال خواستارم .

امضاء

1399/11/15
Powered by DorsaPortal