شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
br ENGLISH
واحد بهداشت حرفه اي

نمونه وظایف و مسئولیت های بهداشت حرفه ای

-انجام مطالعات و بررسیهای لازم بمنظور اگاهی از وضع بهداشتی محیط کار و وضعیت عمومی گارگاهها و کاخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن.

-نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش خصوصی و دولتی و راهنمائی مسئولین موسسات مزبور بمنظور بهبود شرایط محیط کار طبق قوانین موجود.  

-اجرای برنامه های از پیش تنظیم شده جهت جلوگیری از حوادث ناشی از کار.

-تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در در محیط های کار و شناسایی علائم و بیماریهای حرفه ای و مسمومیت های شغلی.

-اندازه گیری،نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق بمنظور کنترل عوامل زیان کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده.

-ارائه طریق در مورد جمع آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله و فاضلاب صنعتی

-شناسایی فرآورده های گوناگون بوجود آورنده عوامل زیان آور محیط کار.

-تشخیص و ارائه راه حل مسائل عمده ایمنی صنعتی و تهیه گزارش مقدماتی حوادث.     

 
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای : مهندس موثقی
کارشناس بهداشت حرفه ای : مهندس اسماعیلی 
1399/09/27
Powered by DorsaPortal