شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
پایگاه های بهداشت
 

1

پايگاه شماره 1

چالوس،  خ 17 شهريور -پالوجده 2241947

2

 پايگاه شماره 2

چالوس، خ امام خميني -روبروي دوستگر ساختمان گلسرخ- 2241235

3

لاهو ( پايگاه)

كلار دشت روستاي لاهو روبروي مسجد صاحب الزمان -2624454

4

مكا (پايگاه)

كلاردشت-حسنكيف ، جاده عباس آباد ، مركز شهيد لطيفي01922622905

5

اجابيت ( پايگاه)

كلاردشت-خ شهدا ، كوچه شهيد رامين عبداللهي- 2623933

6

مجل( پايگاه)

كلاردشت-روستاي مجل خ پارسا، ابتداي خ شهيد يزدانپور – 2623914

7

رودبارك ( پايگاه)

كلاردشت-رودبارك بعد از پل - 2642255

1396/05/15
Powered by DorsaPortal