شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
واحد بهداشت محيط
 

نمونه وظایف و مسئولیتها ی  واحد بهداشت محیط و حرفه ای:

نمونه وظایف و مسئولیتها ی بهداشت محیط:

-          بازدید و بررسی وضع بهداشتی تاسیساتی که با بهداشت محیط ارتباط دارند.

-          نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط

-          نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اجرای مقررات ، آئین نامه ها و استانداردهای مربوط و اظهار نظر پیرامون نقایص آنها.

-          شرکت در مبارزه با اپیدمیها و تامین بهداشت محیط بهنگام بروز سوانح از قبیل : سیل و زلزله و همکاری با سایر واحدهای ذیربط

-          رسیدگی به شکایات مربوط به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوطه

-          همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام مافوق

-          جمع آوری و تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط

-          بازدید و کنترل تاسیسات آب مشروب و فاضلاب

-          نمونه برداری از آب شرب و فاضلاب ، هوا بمنظور ارائه به آزمایشگاه

-          بازدید و کنترل اماکن تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی و ارائه طریق جهت رفع مشکلات و پیگیری

-          شرکت در اجرای برنامه های بهسازی محیط و اپیدمی و سوانح

-          اجرای برنامه های دفع صحیح مدفوع در مناطق روستائی

-          کمک و همکاری جهت کنترل مراکز کاربرد اشعه های یونساز و کارخانجات

-          نظارت در امر کنترل حشرات و جوندگان  

                                               

 

 پرسنل فعال در واحد بهداشت محیط ستاد مرکز بهداشت چالوس

کارشناس بهداشت محیط  مهندس محمدصادق نیک منش

کارشناس بهداشت محیط:ام هانی صابری و خانم تقوی

کارشناس بهداشت محیط:عادله جهاندار لاشکی

1399/09/27
Powered by DorsaPortal