شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
واحد بهداشت مدارس

 

مدرسه یک نهاد بنیادی است که امکان توسعه بهداشت دانش آموزان و جامعه را فراهم می سازدو بعد از خانواده مهمترین نقش را در سلامت جسمی و روانی- اجتماعی بر عهده دارد.مدرسه محل یادگیری دانش مهارتها و کسب نگرشهایی است که فرد را در تمام مدت زندگی همراهی نموده و تضمین کننده در ستی شیوه زندگی می باشد.شکوفایی تمام وکمال استعدادها و دستیابی به بالاترین سطوح فراگیری نیازمند برخورداری فراگیرندگان از سلامت و رفاه می باشد.بدین تربیت سر مایه گذاری کشورها در امر آموزش یکی از راهبردی ترین انواع سزمایه گذاری و بلکه مهمترین آنها می باشد و لیکن در غیاب سطحی قابل قبول از سلامت که با افت بازده تحصیلی ومردودی مشخص میشود بخش عمدهای از این سرمایه گذاری بی ثمر خواهد ماند.بنابراین مدرسه می تواند در قالب یک واحد آموزشی و بهداشتی سازمان یابد و به رسالت خود در برابرسعادت و سلامت جامعه عمل نماید البته مشارکت دانش اموزان معلمین والدین دراین امرمستلزم برنامه ریزی بهداشتی متناسب با نیاز ها و مشکلات انها می باشد.

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس:

   1-بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتها    

  2- تهیه برنامه عملیاتی با توجه به اولویتهای منطقه و انجام برنامه تارسیدن به هدف

  3- هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی خدمات بهداشت مدارس

  4- برقراری پایگاه جهت اجرای طرح سنجش و غربالگری 100% دانش اموزان اول ابتدایی که عبارتند از ارزیابی رشد (قد و وزن نمایه توده بدنی)-سنجش بینایی-سنجش شنوایی- دهان و دندان بیماریهای نیازمند مراقبت ویزه (دیابت- قلبی و عروقی-صرع-آسم- هموفیلی تالاسمی)-اختلالات رفتاری

   5- انجام معاینات صد در صدی دانش آموزان اول راهنایی و اول متوسطه (اول مهر لغایت اول بهمن)

    6- انجام غربالگری کلیه مقاطع از نظر پدیکلوز وتوزیع شامپو پرمترین در بین دانش آموزان مبتلا

   7- جمع آوری آمار عملکرد آموزش بهداشت مدارس به صورت فصلی

    8- هماهنگی با واحد بیماری ها جهت انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول متوسطه و ارائه امار در اول ابان ماه

  9- برگزاری جلسه توجیهی و هما هنگی های بین بخشی در خصوص برنامه های بهداشت مدارس ویژه مدیران توسط پزشک و کاردان مرکز

   10- نظارت بر تکمیل پرونده بهداشتی مدارس و رفع نواقص آن

  11- بیمار یابی و پیشگیری از بیماریهای شایع واگیردار در سنین مدرسه شایع ترین بیماری ها(گلو درد چرکی-انگل های دستگاه گوارش-بیماری های اسهالی-هپاتیت-کچلی-سرما خوردگی-انفلوانزا-شپش-عفونت های ادراری-ابله مرغان)

  12- هماهنگی جهت انجام خدمات دندانپزشکی دانش آموزان با همکاری واحد بهداشت دهان ودندان

  13- ارسال پمفلت- پوستر تراکت با عنوان های مختلف بهداشتی جهت توزیع در بین دانش آموزان

   14- تشکیل کمیته و شورای بهداشت مدارس به صورت فصلی با توجه ضرورت اجرای برنامه ها

   15- بررسی وضعیت بهداشت محیط مدرسه با همکاری واحد بهداشت محیط

    16- جمع آوری و تحلیل وآمار فعالیتها و گزارش تفضیلی و ارسال آن به واحد بهداشت مدارس

    17- اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعملهاتی ابلاغی

    18- برنامه ریزی جهت بازدیدهای گروهی ، انفرادی از مراکز و خانه های بهداشت و مدارس تحت پوشش

    19-انجام پایش گروه مدیریت و طرح بهبر درمراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و ارسال پسخوراند به مراکزمربوطه

    20- انجام پایش و نظارت گروهی و تخصصی برنامه بهداشت مدارس در مراکزبهداشتی و پایگاهها و خانه های بهداشت

     21- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مختلف در مدارس ( آهن یاری ، فلوراید تراپی )

    22- برنامه ریزی در مناسبتهای مختلف سال جهت آموزش و اجراء برنامه های بهداشتی در مدارس

 

کارشناس مسئول واحد : محترم ذبیحی

 

1399/09/27
Powered by DorsaPortal