شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
br ENGLISH
واحد آموزش سلامت
   

اهم وظایف واحد آموزش سلامت در ستاد مرکز بهداشت شهرستان

1) اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

2) نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3) طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان

4) جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

5) جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

6) مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در شهرستان

7) ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

8) ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکردهای مناسب

9) آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

10) توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

11) کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان

12) همکاری باسایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت

13) مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

14)برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فرایندهای برنامه نویسی در سطوح ستاد و مراکز

15)برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی مناسبتهای سلامت شهرستان

کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت :گلنوش خزائی

کارشناس آموزش :صدیقه رحمانی

کارشناس آموزش: خانم صمدی 
سمعی و بصری: نجف شکوهی
1399/09/27
Powered by DorsaPortal