شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
واحد بهداشت روان
 

اهم شرح وظایف :

1- تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت روانی

2- نظارت بر ارائه آموزشهای لازم در حیطه بهداشت روانی به اقشار مختلف جامعه

 حسب مورد از طریق تشکیل کلاسهای آموزشی یا توسط رسانه های گروهی

3- بررسی و تحقیق در مورد شناخت مشکلات روحی و روانی جمعیت تحت پوشش

4- تلاش در جهت برنامه ریزی مدون بمنظور ارتقاء سطح بهداشت روانی و پیشگیری از توسعه بیماریهای روانی در جامعه

5- برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت بهداشت روانی گروههای اسیب پذیر مانند : دانش آموزان ، دانشجویان ، سربازخانه ها

6- نظارت برانجام آزمونهای روانی از قبیل آزمون هوش ، شخصیت و تعیین استعدادهای افراد

7- همکاری با تیم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و سایر واحدهای بهداشتی و درمانی در مواقع ضروری

8- سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای جاری در واحد بهداشت روانی

9- تحلیل آمارهای واصله و تهیه گزارش های لازم

10-تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد

11-آموزش تیم بهداشتی در خصوص پیشگیری از اعتیاد

12-تجزیه و تحلیل آمار مربوط به برنامه های اموزشی در خصوص پیشگیری از اعتیاد

13-تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی و فرزند پروری

14-آموزش تیم بهداشتی در خصوص مهارتهای زندگی و فرزند پروری

15-تجزیه و تحلیل آمار مربوط به برنامه های آموزشی در خصوص مهارتهای زندگی و فرزند پروری

16-تجزیه و تحلیل آمار خود کشی

راحله لزربنی :کارشناس مسئول سلامت روان
میثم راه درزن:کارشناس سلامت روان
زهرا سلیمی:کارشناس سلامت روان 
1399/09/27
Powered by DorsaPortal