شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
واحد امور دارويي

شرح وظایف امور دارویی

این واحد مسئول برآورد، تهیه و خرید و توزیع مکمل های دارویی و لوازم مصرفی مراکز و خانه های بهداشت می باشد

کنترل و بررسی داروهای 436 قلم تحت پوشش بیمه روستایی

کنترل و بررسی نسخ بیمه روستایی و تهیه سند و پیگیری مطالبات داروخانه های تحت قرار داد

کنترل و بررسی مداوم داروهای خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت و داروخانه های تحت قرارداد بیمه روستایی

انبار داری و انبارگردانی 

 
 کارشناس مسئول امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس
1399/09/27
Powered by DorsaPortal