شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
روابط عمومی
 شرح وظایف واحد روابط عمومی
انعکاس اخبار و رویدادهای مهم بهداشتی و درمانی شبکه به روابط عمومی دانشگاه جهت انعکاس در رسانه های جمعی اطلاع رسانی به مسئولان( رسانه ای)

ارسال جوابیه ، اصلاحیه ،تکذیبیه به روابط عمومی دانشگاه جهت پاسخگویی به رسانه های جمعی(رسانه ای )

مشارکت و همکاری با سایر واحدها در برگزاری مراسم و مناسبت های(ملی ،مذهبی ) در حوزه فعالیت .

تهیه عکس فیلم و ... از فعالیتهای انجام شده در مراکز بهداشتی درمانی تابعه .

همکاری دربرگزاری نمایشگاه به مناسبت های مختلف .

فراهم کردن اطلاعات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمایی مراجعان .

برنامه ریزی هدایت و نظارت بر فضا سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت

همکاری دربرپایی جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ مسئولان شبکه با کارکنان و مردم .

تهیه و تدوین و ارسالگزارش عملکرد ( سه ماهه ، شش ماهه و سالانه ) شبکه به روابط عمومی دانشگاه و مافوق .

شرکت در شوراها و جلسات رسمی شبکه و مراکز تابعه .

انجام و پیگیری سایر امور محوله از سوی مافوق .

انعکاس اخبار و رویدادهای مهم حوزه فعالیتبه روابط عمومی دانشگاهبه منظور انعکاس در رسانه های جمعی واطلاع رسانی به مسئولان .(ارتباطات رسانه ای )

انجام تعدات لازم جهت مصاحبه مسئولین حوزه فعالیت با رسانه های جمعی از طریق روابط عمومی دانشگاه

تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از فعالتهای حوزه مربوطه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری .

مشارکت و همکاری در برگزلری سمینارها ، کنفرانسها و نمایشگاه در حوزه فعالیت .

هماهنگی و همکاری در برپاییم راسم ویژهمانند تقدیر از کارکنان نمونه و...

نظرسنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های حوزه کاری .

 
جمشید رستمی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس 
1399/09/27
Powered by DorsaPortal