شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
br ENGLISH
معاون بهداشت و فنی
 

اهم شرح وظایف  معاون بهداشتی:

1- تشریک مساعی با مدیر شبکه

2- رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و برنامه های بهداشتی 

3- سرکشی به واحدهای تابعه و نظارت در امور بهداشتی

4- بررسی و مطالعه گزارش فعالیتهای آموزش و بهداشت و راهنمائی لازم جهت پیشرفت برنامه های آموزشی آنان

5- همکاری با سایر موسسات بهداشتی در حوزه عمل بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی

6- اتخاذ تصمیمات اداری و فنی در مورد درخواست کارمندان

7- شرکت در تهیه و تنظیم طرحهای بهداشتی و درمانی و آموزشی

8- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای واحدهای تابعه

9- مطالعه آمار و گزارشات رسیده از واحدهای اجرائی و تجزیه و تحلیل آنها

10- کنترل امور داروئی واحدهای تابعه

11- نظارت بر ایجاد موسسات بهداشتی

12- ارائه پیشنهادات لازم جهت تاسیس و توسعه بهبود خدمات بهداشتی   

مهندس رحمت الله بیابانی :معاون بهداشتی شبکه بهداشت درمان شهرستان چالوس

1399/09/27
Powered by DorsaPortal