شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
مدیریت شبکه
 
 

اهم شرح وظایف مدیر شبکه بهداشت درمان

1- نظارت و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری بهداشت شهرستان

2-تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیتهای ایشان
3- نظارت در امور بهداشتی و درمانی بخشها تابعه شهرستان

4- شرکت در جلسات شورای شهرستان

5- کنترل و نظارت بر کار کارکنان و اقدام مقتضی نسبت به تقاضای آنان

 6- اقدام لازم برای رفع احتیاجات فنی و داروئی بهداشت شهرستان

7- همکاری با سایر موسسات بهداشتی و در حوزه عمل به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی

8- ارسال گزارش و آمارهای هفتگی و ماهانه به استان

9- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس:دکتر حدیث گردکلی

1399/09/27
Powered by DorsaPortal