شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
br ENGLISH
واحد گسترش و امور شبکه
 • تعيين ميزان پراكندگي جغرافيايي واحد هاي بهداشتي و درماني در منطقه و نمايش آن در منطقه
 • بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش يا تبديل واحد ها و تعداد پرسنل لازم
 • اعلام اولويت بندي استخدام نيروها ي مورد نياز بر اساس نياز واقعي و منطقي واحد هاي تحت پوشش
 • بررسي و تطبيق نيروهاي انساني منظور شده براي واحد ها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن در صورت لزوم
 • تشكيل شناسنامه و تجهيزات بر اساس فهرستهاي استاندارد
 • پيشنهاد ايجاد ،احداث و استاندارد سازي و يا اجاره فضاهاي فيزيكي مورد نياز به مسئولين ذيربط
 • تاييد مجوز بهورز گيري براي خانه هاي بهداشت فاقد بهورز داراي پست سازماني خالي
 • همكاري و هماهنگي لازم با مدير يا كارشناس آموزش بهورزي شهرستان جهت بهره گيري مطابق دفترچه طرح گسترش شبكه
 • همكاري با مراكز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي
 • نظارت و اجراي ضوابط طرح گسترش واحد هاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي آنها
 • تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه
 • مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي اعزامي به واحدهاي بهداشتي تابعه
 • بررسي و تامين وتعيين نيروي انساني مورد نياز واحد هاي بهداشتي منطقه بر اساس نياز واقعي و منطقي واحد هاي تحت پوشش
 • توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت طرحي ، پيام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها
 • گزارش تنگناها و نارساييهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب
 • پايش عمليات اجرايي مربوط به گسترش شبكه
 • اولويت بندي در احداث واحد هاي بهداشتي و درماني بر اساس نياز منطقه اي با در نظر گرفتن منابع موجود
 • نظارت بر فعاليتهاي خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني و تهيه گزارش عملكرد واحد و انعكاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد هاي مربوطه
 • هماهنگي فعاليتهاي واحد هاي ستادي مركز بهداشت شهرستان
 • ابلاغ ضوابط، استانداردها و تكنولوژي خدمات بهداشتي
 • نظارت و هماهنگي در اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان (بدو خدمت –ضمن خد مت)
 • شركت فعال در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف محوله
 • انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
مهندس مسعود هرسيج ثاني كارشناس مسئول واحد گسترش
1396/05/04
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal