شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
br ENGLISH
گزارش جلسه آموزشي رابطان ادارات مورخه 28/8/97 گزارش جلسه آموزشي رابطان ادارات مورخه 28/8/97
جلسه آموزشي راس ساعت 9 صبح با حضور 16 نفر از رابطان بهداشتي ادارات در مورخه 28/8/97 در سالن آموزشگاه بهورزي شبكه بهداشت و درمان شهرستان چالوس برگزارگرديد
1397/09/05
جلسه كار گروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان چالوس جلسه كار گروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان چالوس
جلسه كار گروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان چالوس
1397/08/30
ارزيابي سلامت كاركنان فرمانداري و اعضاي كارگروه سلامت شهرستان ارزيابي سلامت كاركنان فرمانداري و اعضاي كارگروه سلامت شهرستان
ارزيابي سلامت كاركنان فرمانداري و اعضاي كارگروه سلامت شهرستان
1397/08/30
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal